Jak na rafinované dotazy v seznamu domén?

Do seznamu domén, který je k dispozici přihlášenému plátci, je možné zadávat složitější dotazy, než je pouze název domény.
 • Vyhledání domény domenka.cz

    domenka.cz

 • Vyhledání domén, jejichž název začíná slovem star

    star

 • Vyhledání všech domén s danou tld

    tld:cz

    tld:com

    tld:co.uk

 • Vyhledání domén určitého plátce

    idacc:GR:PLATCE

 • Vyhledání domén pod dealerem GR:DEALER

    iddealer:GR:DEALER

 • Vyhledání domén, které patří kontaktu s identifikátorem EU:CONTACT

    contact:EU:CONTACT

 • Vyhledání domén, které mají určitý nsset

    nsset:OPEN-DNS-NSSET

 • Vyhledání domén, které začínají slovem unite a majitelem je kontakt JAN-HROCH

    unite contact:JAN-HROCH

Klíčová slova idacc, iddealer, contact a nsset je možné uvodit vykřičníkem a obrátit smysl vyhledávání.

 • Vyhledání domén, které začínají slovem unite, ale nepatří majiteli JAN-HROCH

    unite !contact:JAN-HROCH