Potvrzování změn u nadnárodních domén

Na našich stránkách si vyhledáte Váš kontakt
(pokud neznáte identifikátor kontaktu, zjistíte ho na stránce s doménou).
Vpravo v menu vyberete Změnit údaje kontaktu.
Provedete požadované úpravy a změnu potvrdíte heslem kontaktu.

Neznáte-li toto heslo, můžete si ho nechat zaslat na kontaktní email.
V menu vpravo je možnost Nechat si poslat nové heslo.

Změny u nadnárodních domén mají právo potvrdit kontaktní osoby v rolích Registrátor (Vlastník), Administrátor, Technik, Plátce (idacc) a Partner (iddealer) podle následujících pravidel:

Změny jsou potvrzovány heslem příslušné kontaktní osoby.

Poznámka: Pokud je u domény veden pouze Plátce (idacc), který má s námi uzavřenou partnerskou smlouvu, a pole Partner (iddealer) je prázdné, je rovněž možné všechny změny potvrzovat osobou Plátce (idacc).

U domén registrovaných přes Tucows, Inc. - bude k dokončení změny hlavním registrem Tucows, Inc. vyžadována konfirmace.
Bez udělení souhlasu se změnou nebude úprava dokončena.