Jak probíhá změna majitele domény eu?

O změnu držitele eu domény je možné požádat jak u těch domén, u kterých je registrátorem General Registry,
tak i u domén, které zatím ve správě General Registry nejsou.
V takových případech dojde se změnou držitele automaticky i ke změně určeného registrátora.

Jelikož je změna vlastníka realizována transferem domény, další informace najdete v jiném častém dotazu:
Jak probíhá transfer eu domeny?