Nejčastější důvody zamítnutí transferu nebo změny vlastníka .eu domény

Zde jsou nejčastější příčiny zamítnutí transferu:

Pole název firmy obsahuje jméno a přijmení fyzické osoby


Kupříkladu je transferována doména xyz.eu, jejímž majitelem je např. pan Martin Dvořák. Na www.whois.eu je možné u této domény dohledat, že název firmy majitele domény je Dvořák Martin. A transfér domény byl u nás zahájen s možností kontakt Držitele/Žadatele transferovat společně s doménou.

Takový transfer bude EURidem zamítnut, protože v případě, že majitel je fyzická osoba, musí být název firmy prázdný.

Řěšením je zaregistrovat u nás pro pana Martina Dvořáka nový kontakt s nevyplněným názvem firmy a tento kontakt použít u transferu domény xyz.eu.

Došlo ke změně identity kontaktu majitele


Během tranferu není možné, aby došlo ke změně identity majitele domény. Pokud je majitelem domény firma, nesmí se během transferu změnit její název. Pokud je majitelem domény fyzická osoba, nesmí být změněno jméno a příjmení této osoby a navíc název firmy nesmí být vyplněn.

Pokud např. pan Martin Dvořák neuvedl u registrace domény název firmy Dvořákovy vinné sklepy, spol. s .r.o. a u transferu k nám by tuto chybu chtěl napravit, musí místo transferu využít změnu vlastníka domény. V takovém případě rovněž doporučujeme, aby kontakt nového držitele měl jinou emailovou adresu. To z toho důvodu, že pokud má stávající majitel i nabyvatel emailovou adresu stejnou, vyžaduje EURid potvrzení pouze faxem.

Zamítnutý transfer můžete opětovně iniciovat.