Co nastane, nebude-li faktura na prodloužení služby uhrazena v termínu splatnosti?

Nebude-li proforma faktura uhrazena v řádné době splatnosti deseti dnů, budou zákazníkovi po datu splatnosti zaslána dvě upozornění. Po čtyřech dnech od zaslání druhého upozornění bude provoz služby pozastaven. Služba je znovu aktivována až po řádném uhrazení všech pohledávek na náš účet. Řádné uhrazení znamená, že fakturovaná částka bude připsána na účet naší společnosti v plné výši a zpracována fakturačním systémem.