Na jak dlouho je možné registrovat .ru doménu?


Registrace .ru domény je možná pouze na jeden rok.

Registraci domény s koncovkou .ru je možné objednat na našich stránkách https://www.forpsi.com. Jedná se o standardní objednávkový proces. Do cca 30-ti minut od objednávky obdržíte na kontaktní e-mail výzvu k platbě s fakturačními údaji, potřebnými pro řádné uhrazení registračního poplatku. Doména se odesílá k registraci až po fyzickém připsání registračního poplatku na náš účet. Doménu tedy není možné odeslat k registraci pouze na základě zaslání dokladu o úhradě poplatku.

Objednávkou není doména rezervována a je tedy nadále volná k registraci i u jiných registrátorů!