Jak dlouho trvá dokončení registrace po objednání registrace a uhrazení reg. poplatku zákazníkem?


Registrace .ru domén se provádí ručně. Podmínkou pro úspěšné zpracování je poskytnutí všech potřebných kontaktních údajů v objednávce. Registrace domény je dokončena do 24 hodin od odeslání k registraci. Prodloužení registrační doby je způsobeno ruční registrací. Po obdržení potvrzení z registru dochází k dokončení registrace.

Po úspěšném dokončení registrace obdrží zákazník na kontaktním e-mailu potvrzení o zpracování objednávky a má možnost doménu ve svém účtu spravovat.