Co je nutné splnit před zahájením registrace .de domény v případě požadavku registrace s jinými DNS servery než forpsi?

Před zahájením registrace je nezbytné mít požadovanou .DE doménu správně zanesenou v DNS serverech, se kterými ji zákazník požaduje zaregistrovat. Správnost zanesení domény do požadovaných DNS serverů je třeba ověřit na následujících stránkách:
 
 
Při nastavení dns serverů u koncovky .DE je nutné dodržovat velice přísná pravidla:
- není povoleno, aby oba nameservery odkazovaly na shodnou IP adresu
- IP adresa se nesmí shodovat ve třetím segmentu
- hodnota "refresh" musí být nastavena min. na 10 000
- musí být povolena funkce "ping"
- apod.

Využitím výše uvedeného linku je možné ověřit správnost zanesení domény s tím, že Vám systém automaticky vyhodnotí nastavení a uvede případné nedostatky, které je nutné odstranit. Teprve poté, co systém vyhodnotí výsledek testování za "úspěšný", je možné použít dané DNS servery k registraci domény.

Doména bude zaregistrována i pokud nebude správně na požadovaných DNS serverech zanesená, nicméně nebude funkční, dokud k zanesení domény skutečně nedojde.