Upload souboru pomocí komponenty ASPSmartUpload

Na server s operačním systémem je nainstalována komponenta ASPSmartUpload, pomocí které můžete jednoduše nahrávat soubory na své stránky přes webový fomrulář. Pro vyzkoušení, zda vše funguje můžete použít následující jednoduchý skript. Má 2 části:

formular.html obsahuje fomrmulář, který odešle data výkonné části - 
 
<HTML>
<BODY BGCOLOR="white">
 
<H1>aspSmartUpload: </H1>
<HR>
 
<FORM METHOD="POST" ACTION="./upload.asp" ENCTYPE="multipart/form-data">
   <input type="file" name="FILE1" size="50" />
   <input type="file" size="50" name="FILE2" />
   <input type="file" size="50" name="FILE3" />
   <input type="file" size="50" name="FILE4" />
   <input type="submit" value="Upload" />
</FORM>
 
</BODY>
</HTML>

a upload.asp:
 
<HTML>
<BODY BGCOLOR="white">
 
<H1>aspSmartUpload :
<HR>
 
<%
   Dim mySmartUpload
   Dim intCount
   Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
   mySmartUpload.Upload
   intCount = mySmartUpload.Save("D:WWWPESwebwwwadr")
   Response.Write(intCount & " file(s) uploaded.")
%>
 
</BODY>
</HTML>


Skripty nahrajte do libovolného adresáře, do kterého je povolen zápis pak ho zavoláte přes prohlížeč. Například je-li nahraný do adresáře test v rootu webu (adresář /www/test), napište do prohlížeče: http://www.domena.koncovka/test/upload.html.

Při praktickém použití ještě vložte podmínky pro omezení velikosti souboru, povolené typy soubory (třeba jen obrázky, text...).
 
(Skript si můžete i stahnout - po pravé straně této stránky je seznam souborů. Archiv obsahuje oba popisované soubory)