V základní instalaci je k dispozici pouze správce balíčků - RPM. Ten automaticky neřeší závislosti mezi instalovanými balíčky. Toto řeší až další program pro správu balíčků yum.

1. instalace Forpsi techniky:
* v pracovní dobu pondělí-pátek, 8-16h
* k objednávce akce zašlete autorizovanou žádost + aktuální root heslo (před instalací budeme prověřovat reportovanou architekturu VPS, k čemuž je nutné přihlášení k serveru přes SSH) + souhlas s restartem severu (pokud bude reportovaná architektura špatná - viz. speciální příspěvek)2. Instalace svépomocí

Pro jeho nainstalování (za pomoci rpm) je nutné mít k dispozici všechny potřebné závislosti. Ty se stáhnou z repozitářů CentOS (viz dále). Před jakoukoliv instalací raději zkontrolujte reportovanou architekturu Vašeho systému podle speciálního příspěvku.

Vytvoříme tedy například adresář install
 
 mkdir /root/install

přepneme se do něj
 
 cd /root/install

Balíčky které je nutné nainstalovat zjistíme hned na začátku stažením balíčku yum


a napsáním příkazu

 rpm -ivh ./yum-3.2.22-39.el5.centos.noarch.rpm

výsledkem bude seznam chybějících balíčků, které stáhnete ze zdrojů CentOS (případně updates):

CentOS 5 - http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/CentOS/
                  http://mirror.centos.org/centos/5/updates/i386/RPMS/

například pro CentOS 5 můžete dostanat tento výpis

 warning: yum-3.2.8-9.el5.centos.1.noarch.rpm:
 error: Failed dependencies:
        python-elementtree is needed by yum-3.2.8-9.el5.centos.1.noarch
        python-iniparse is needed by yum-3.2.8-9.el5.centos.1.noarch
        python-sqlite is needed by yum-3.2.8-9.el5.centos.1.noarch
        rpm-python is needed by yum-3.2.8-9.el5.centos.1.noarch
        urlgrabber >= 3.1.0 is needed by yum-3.2.8-9.el5.centos.1.noarch
        yum-metadata-parser >= 1.1.0 is needed by yum-3.2.8-9.el5.centos.1.noarch

Po stažení balíčků (v tomto případě python-elementtree, python-iniparse, python-sqlite, rpm-python, python-urlgrabber, yum-metadata-parser) přepneme se do adresáře, do kterého jsme je uložili provedeme hromadnou instalaci:

 rpm -Uvh ./*.rpm

není vyloučeno, že některý balíček bude záviset na dalším, který dosud není nainstalovaný - v tom případě ho opět stáhneme do instalačního adresáře, a spustíme předchozí příkaz znovu.

Po úspěšné instalaci závislostí (nesmí skončit chybou) nainstalujeme yum

 rpm -Uvh ./yum-3.2.22-39.el5.centos.noarch.rpm

Poté stáhneme seznam balíčků příkazem yum makecache, a instalace je hotová

Po úspěšné instalaci můžeme instalovat jakýkoliv další software s tím, že yum vyřeší závislosti. Takže například Midnight Commander:

 yum install mc
 

Další podrobnosti k rpm a yum najdete v manuálech:

man yum
man rpm


Vzhledem k odchylkám ve verzích instalovaného softwaru a neustálé  aktualizaci balíčků v repozitářích CentOS nelze připravit univerzální návod platný pro všechny hardwarové nody (hostitelské servery). Proto mohou být aktuální závislosti mírně odlišné od toho, co čtete zde.