Jak vytvořit web přes Plesk

Tento článek popisuje vytvoření webu v Plesk verze 8.6. Návod pro Plesk 10 a vyšší najdete zde.

Webhosting je v administračním systému Plesk vždy svázaný s klientem. Zjednodušeně ho můžeme označit jako správce. Po prvním přihlášení do Plesku se vytvoří defaultní klient. Pokud se o doménu budete starat sami, nemusíte vytvářet dalšího. V tomto návodu si ukážeme, jak vytvořit dalšího klienta a přiřadit mu webhosting (doménu). V případě, že ho nebudete přidávat, přeskočte na vytváření webu.

1. Vytvoření nového klienta.
Po přihlášení do Plesku klikneme v levém menu ve skupině "General"na Clients (viz obrázek). Nový účet vytvoříme po kliknutí na "Add New Client Account"Následující obrázek asi nepotřebuje komentář: vyplníme jméno, kontaktní adresu, telefon.... a pokračuje se tlačítkem OK.Tím je osobní nastavení hotovo. Poté se přejde na nastavení IP adresy, kterou bude "klient" využívat (v případě Virtuálních serverů je k dispozici pouze jedna). Vebere se tedy jediná dostupná.IP adresu (shared znamená, že je sdílená všemi dalšími klienty/webhostingy na tomto virtuálním serveru) přidáme kliknutím na tlačítko Add >> a uložíme OK.2. vytvoření webhostingu: v obrazovce klienta vybereme tlačítko Add New Domain (viz obrázek.
Spustí se průvodce přidáním domény a pokud budete mít zájem i webhostingu.

V případě, že chcete pokračovat vytvořením webhostingu, zaškrtněte "Proceed to hosting setup". Samozřejmě lze hosting pro konkrétní doménu přidat dodatečně. Pokud jste se rozhodli pro přidání domény i hostingu, uvidíte následující obrazovku:
Můžete si vybrat ze 3 možností:
  1. Physical hosting: jedná se o standardní webhosting (podobný jako naše varianty Normal, Pidi, Exclusive), zabírající místo na disku s přístupem přes FTP, s emaily... (všechny parametry lze individuálně nastavit)
  2. Standard forwarding: doména nemá přidělený žádný prostor na serveru a požadavek na doménu je nasměrován na jinou stránku. V tomto případě se adresa zadaná v adresním řádku prohlížeče změní na cílovou adresu.
  3. Frame forwarding: nastavení je totožné s předchozím případem, ale přesměrování je vnořené do rámce (framu) a adresa v adresním řádku se nemění.

Po kliknutí na OK se nastavují parametry webhostningu (FTP přístup, povolené moduly, zpracovávání statistik)
IP adresa je daná přidělenou adresou na serveru. Ze seznamu vyberete certifikát pro zabezpečené SSL připojení (záleží na tom, kolik jich máte na serveru vygenerovaných - defaultně jen jeden).
pokud se rozhodnete pro hosting využívat SSL zabezpečené stránky (adresa ve tvaru https://vašedoména.koncovka) zaškrtněte SSL support. Zaškrtnutím druhého políčka můžete zajistit, že na obou variantách - s SSL a bez SSL budou jiné stránky. Pak je ale nutné nahrát data speciálně pro SSL a neSSL variantu. V prvním případě do adresáře /httpsdocs a ve druhém /httpdocs
v této části nastavíte login, heslo k FTP, quotu (velikost max. webu) a to, zda se může klient přihlásit k serveru i přes Shell.
V poslední části je možnost rozhodnout, zda bude na webu možno používat ASP, SSI (Server Side Includes), php (se zapnutým nebo vypnutým safe modem), CGI, Perl, Python nebo FastCGI. Doporučujeme povolit jen to, co skutečně bude web využívat. Parametry webhostingu můžete kdykoliv upravit. Statistiky přístupů jsou řešené analýzou logů webserveru - můžete si vybrat, zda k zobrazení vysledků můžete použít AWstats nebo Webalizer. Adresář se statistikami můžete zaheslovat.


Po uložení nastavení je webhosting připraven k nahrání souborů. Dokumenty pro web se nahrávají do adresáře /httpdocs a zabezpečené stránky do /httpsdocs v rootu FTP. CGI skripty nahrávejet do adresáře /cgi-bin.

POZOR!! po vytvoření webu je nutné nastavit DNS záznamy u domény tak, aby byla doména nasměrována na server. Podrobnosti najdete ve speciálním přípěvku DNS záznamy pro VPS