Co jsou to Pravidla alternativního řešení sporů?

Jedná se o dokument, obsahující ustanovení o řešení sporů o užívání doménového jména a tzv. rozhodčí veřejnou nabídku, jejíž ustanovení by mělo přispět k rychlejšímu řešení sporů o doménová jména v doméně .CZ.

Dokument je k nahlédnutí na straně 16, vizte: Pravidla alternativního řešení sporů