Změna fakturačních údajů

Pokud u vás došlo ke změně adresy nebo dokonce názvu společnosti a potřebujete tyto úpravy zanést do našeho systému, lze tak učinit dvěma způsoby, vždy v závislosti na konkrétní požadované změně.

1. Editace stávajícího kontaktu (pokud potřebujete změnit e-mail, adresu, datum narození, nebo telefonní číslo)
2. Přidání nového kontaktu (v případě změny IČ, názvu společnosti, nebo pokud potřebujete vložit úplně jiný fakturační kontakt)

Poznámka:
Pokud již byla vystavena proforma faktura a chcete změnit své fakturační údaje, budete muset po dokončení změny požádat náš tým zákaznické podpory o novou proforma fakturu. K platbě pak můžete použít údaje z nově vystavené proforma faktury.


1. Změna fakturačních údajů pomocí editace stávajícího kontaktu

 
1. Přihlašte se do své zákaznické administrace na https://admin.forpsi.com/.
2. Klikněte na odkaz "Seznam kontaktů".

 
3. Klikněte na číselný identifikátor kontaktu, u nějž chcete úpravu údajů provést.

 

4. Vložte nové údaje a potvrďte stisknutím tlačítka "Uložit změny". Pozn. Změna se projeví u všech služeb, u nichž je daný kontakt nastaven jako fakturační.

5. Pokud byly před změnou údajů u daného kontaktu vystaveny a zatím neuhrazeny proforma faktury, je nutné si autorizovaně požádat o vystavení nových proforem faktur a tyto následně uhradit.

Autorizovaný požadavek vytvořte dle tohoto postupu


2. Změna fakturačních údajů pomocí přidání nového kontaktu (výměna kontaktu za jiný)


1. Přihlašte se do své zákaznické administrace na https://admin.forpsi.com/.
2. Klikněte na odkaz "Přidat nový kontakt"

 

3. Vyplňte formulář k registraci nového kontaktu.

 

4. Pak přejděte na kartu konkrétní služby. Klikněte na odkaz "Spravovat" a vyberte nový fakturační kontakt.

5. Jestliže byla na původní kontakt (před změnou) vystavena proforma faktura, je nutné si autorizovaně požádat o vystavení nové proforma faktury a tuto následně uhradit.

Autorizovaný požadavek vytvořte dle tohoto postupu