Konfigurace PHP

Konfigurace PHP na aktuálních webhostingových serverech s OS Windows Server :

- PHP 5.6 a PHP 5.5 v režimu FastCGI
- execution_time 90 sec
- memory_limit 128MB
- upload_limit 32MB

- PHP 7.4
- execution_time 90 sec
- memory_limit 256MB
- upload_limit 128MB


Upozornění!
Programovací jazyk PHP je na serverech s OS Windows pouze doplňkovým jazykem vedle primárních ASP a ASP.NET. Při primárním používání PHP aplikací doporučujeme vždy zvolit Linuxový server. PHP na serverech s OS Windows může mít horší odezvu a chování některých funkcí může být odlišné, než je tomu na serverech s OS Linux.