Co je to doména IDN?

Tzv. IDN  (Internationalized Domain Names) jsou internetové domény, které mohou obsahovat znaky (diakritiku) národních abeced.
Jedná se tedy o domény, které obsahují znaky mimo ASCII. Tyto znaky zahrnují kromě znaků s čárkami a háčky (áé... ščř...) např. i švédské å, německé ü, rumunské ș a znaky celé bulharské a řecké abecedy.
 
Pro IDN existují jistá technická omezení:
 
  • Není povoleno míchat písma nebo znakové sady (např. latinku, řečtinu, cyrilici) v jednom IDN. To znamená, že každé IDN musí používat pouze znaky z jediného písma.
  • IDN nesmí být delší než 63 znaků po překladu na řetězec, s kterým pracuje Domain Name System.
  • IDN nesmí začínat znaky xn--.
 
Dále je třeba v praxi počítat s tím, že některé aplikace neumí zpracovat název domény s diakritikou, ale vyžadují použití řetězce ACE. Jedná se např. o některé emailové klienty, nastavení DNS záznamů ... apod.