Odesílání emailů pomocí komponenty CDOSYS v ASP

Pro odeslání emailu v ASP můžete využít i komponentu CDOSYS, která kromě jiného umožňuje odesílání emailů přes určené SMTP. Kód může vypadat například takto:

Skript nakopírujte do libovolného adresáře a zavoláte ho přes prohlížeč. Například je-li nahraný do rootu webu (adresář /www), napište do prohlížeče: http://www.domena.koncovka/cdosys.asp

Pro hosting na W2003 s IIS6:

<%
Dim sMsg
Dim sTo
Dim sFrom
Dim sSubject
Dim sTextBody
sTo = "email_prijemce"
sFrom = "email_odesilatele"
sSubject = "predmet"
sTextBody = "telo mailu"
Dim objMail
Set objMail = Server.CreateObject("CDO.Message")   
objMail.From = sFrom
objMail.To = sTo
objMail.Subject= sSubject
objMail.TextBody = sTextBody
objMail.Send   
Set objMail = Nothing
%>

Pro hosting na W2008 s IIS7:

<%
Set myMail=CreateObject("CDO.Message")
myMail.Subject="Sending email with CDO"
myMail.From="email_odesilatele"
myMail.To="email_prijemce"
myMail.TextBody="Testovaci zprava"
myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing")=2
'Name or IP of remote SMTP server
myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver")="localhost"
'Server port
myMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport")=25
myMail.Configuration.Fields.Update
myMail.Send
set myMail=nothing
%>
 
Samozřejmě i v tomto případě je nutné při "ostrém" použití podobně jako u PHP  zabezpečit formulář proti zneužití.