Microsoft Outlook 2007


Nový emailový účet vytvoříte přes menu Nástroje > Nastavení účtu.


Budete vytvářet emailový (poštovní) účet.


Servery zadáme ručně (nenecháme to na Outlooku, vyhledání serverů by nemuselo být úspěšné) - zaškrtněte proto Konfigurovat ručně nastavení serveru ...


Poté vyberte typ služby - E-mail v Internetu (POP3, IMAP)


Na následující stránce průvodce doplníme základní nastavení
- typ účtu - IMAP
- server pro příchozí poštu - imap.forpsi.com
-  server pro odchozí poštu smtp.forpsi.com
- uživatelské jména - celá emailová adresa.
 
Pokračujte kliknutím na tlačítko Další nastavení - ještě je třeba upřesnit nastavení serveru pro odchozí poštu a cestu ke kořenové složce IMAP.
 
Na kartě Server pro odchozí poštu zaškrtněte, že SMTP server vyžaduje autorizaci.
 
Na poslední záložce Upřesnit nastavte následující:
- server příchozí pošty (IMAP): šifrované spojení SSL port 993
server odchozí pošty (SMTP): šifrované spojení SSL port 465
- cesta ke kořenové složce - INBOX

Nyní uzavřete všechny dialogy a vraťte se do hlavního okna Outlooku. Tímto je nastavování ukončeno.
 
 
Ukládání odeslané pošty do složky na serveru
Pokud chcete, aby Outlook 2007 ukládal odeslané emaily do složky Odeslaná pošta na serveru a ne do počítače, ze kterého píšete, je nutné nejprve nastavit odebírání příslušných složek a poté ukládání odeslané pošty.

Klikněte na název účtu v levém sloupci pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte Složky IMAP ...


V okně Složky serveru IMAP zobrazte kliknutím na tlačítko Dotaz složky, které obsahuje Vaše schránka na poštovním serveru IMAP. Vyberte ty, které chcete v Outlooku zobrazovat, a klikněte na tlačítko Přihlásit odběr.


Na závěr nastavte, aby se odeslaná pošta ukládala do příslušné IMAP složky. V menu Nástroje zvolte Nastavení účtu ..., vyberte váš účet a klikněte na tlačítko Změnit.


Klikněte na tlačítko Další nastavení ..., přejděte na kartu Složky a zde nastavte ukládání odeslané pošty podle obrázku. Rovněž je vhodné zkontrolovat, zda je v nastavení Nástroje > Možnosti > Předvolby > Možnosti e-mailu zaškrtnuta volba Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta.Nastavení IMAP účtu v případě, že se již v Outlooku nachází Gmail účet
V návodech na nastavení IMAP účtu doporučuje Google vypnout ukládání odeslané pošty v Outlooku 2010 (https://support.google.com/mail/answer/78892?hl=cs).

imap gmail

Toto nastavení zapříčiní vypnutí ukládání odeslaných emailů pro všechny účty Outlooku (bez ohledu na to, zda je v nastavení konkrétního účtu ukládání zapnuto).

 
Pokud mají být odeslané emaily ukládány do složky Sent Items, je potřeba zapnout ukládání v nastavení Outlooku (Nástroje > Možnosti > Předvolby > Možnosti e-mailu)
globalni ukladani odeslanych