Microsoft Outlook 2010

Nový emailový účet vytvoříte kliknutím na záložku Soubor a poté na tlačítko Přidat účet... 

Budeme přidávat emailový účet, servery však nastavíme ručně. Zadejte tedy potřebné údaje pro emailový účet a zaškrtněte volbu Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru. Klikněte na Další. 
Na další obrazovce ponechte zaškrtnutou volbu E-mail v Internetu a klikněte na tlačítko Další.
V Nastavení e-mailu sítě Internet je třeba zadat informace o serverech. Typ účtu zvolte IMAP, jako server příchozí pošty zadejte imap.forpsi.com. Do políčka Server pro odchozí poštu zadejte smtp.forpsi.com. Jako uživatelské jméno zadejte celou vaši emailovou adresu. Po vyplnění těchto údajů klikněte na tlačítko Další nastavení..., abyste nastavili autorizaci k smtp serveru a další nastavení.

 

Na kartě Server pro odchozí poštu nastavte, že SMTP server vyžaduje autentizaci a vyberte volbu Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty.
Na kartě Upřesnit doporučujeme nastavit zabezpečené připojení (typ šifrovaného spojení SSL, pro IMAP se automaticky nastaví port 993, pro SMTP 465). Pro IMAP účet nastavte cestu ke kořenové složce na INBOX a klikněte na tlačítko OK.Vrátíte se zpět na obrazovku Nastavení e-mailu sítě Internet, kde pouze kliknete na tlačítko Další a na další obrazovce na tlačítko Dokončit. Tímto je nastavení ukončeno


 
Pokud chcete, aby Outlook 2010 ukládal odeslané emaily do složky Odeslaná pošta na serveru a ne do počítače, ze kterého píšete, je nutné nejprve nastavit odebírání příslušných složek a poté ukládání odeslané pošty.
 
Přejděte do sekce Domů, podsekce Pošta, klikněte pravým tlačítkem myši na název IMAP účtu v levém seznamu a z rozbalovacího menu vyberte Složky IMAP...
 

 
Ve zobrazeném dialogu klikněte nejprve na tlačítko Dotaz, zobrazí se všechny složky umístěné ve Vaší schránce na serveru, poté klikněte na složku Sent Items a na tlačítko Přihlásit odběr. Klikněte na tlačítko OK.
 
 
 
Nakonec nastavíte, že se má odeslaná pošta ukládat do složky Sent Items. Přejděte do dalších nastavení Vašeho IMAP účtu podle návodu výše (Sekce Soubor > podsekce Informace > Nastavení účtu > vybrat příslušný IMAP účet > kliknout na tlačítko Změnit > v otevřeném dialogu kliknout na tlačítko Další nastavení). V dialogu Nastavení e-mailu sítě Internet přejděte na záložku Odeslaná pošta, zaškrtněte Uložit odeslané položky do následující složky na serveru, vyberte složku Sent Items a klikněte na tlačítko OK. Rovněž je vhodné zkontrolovat, zda je v nastavení Soubor > Možnosti > Pošta zaškrtnuta volba Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta.

 
Pokud nechcete, aby byla při zavření dialogu pro nastavení účtu odeslána zkušební zpráva (lépe je zprávu odeslat až po dokončení nastavení účtu), zrušte zaškrtnutí "Vyzkoušet nastavení účtu při kliknutí na tlačítko Další", klikněte na tlačítko Další a zavřete dialogy pro nastavení účtu. Nakonec můžete otestovat, zda se odeslaná zpráva uloží do složky Sent Items.
 

Nastavení IMAP účtu v případě, že se již v Outlooku nachází Gmail účet
V návodech na nastavení IMAP účtu doporučuje Google vypnout ukládání odeslané pošty v Outlooku 2010 (https://support.google.com/mail/answer/78892?hl=cs)
IMAp a gmail
 
Toto nastavení zapříčiní vypnutí ukládání odeslaných emailů pro všechny účty Outlooku (bez ohledu na to, zda je v nastavení konkrétního účtu ukládání zapnuto)
 
Pokud mají být odeslané emaily ukládány do složky Sent Items, je potřeba zapnout ukládání v nastavení Outlooku (Soubor > Možnosti > Pošta)
globalni nastaveni ukladani