Jak zaregistrovat .co.uk, .org.uk nebo .me.uk doménu?

Domény .co.uk, .org.uk nebo .me.uk lze zaregistrovat na min. 2 roky. Registraci domény s koncovkou .co.uk, .org.uk nebo .me.uk je možné objednat na našich stránkách https://www.forpsi.com/domain/ . Jedná se o standardní objednávkový proces. Není zde žádné omezení či jiné podmínky. Do cca 30ti minut od objednávky obdržíte na kontaktní e-mail výzvu k platbě s fakturačními údaji, potřebnými pro řádné uhrazení registračního poplatku. Doména se odesílá k registraci až po fyzickém připsání registračního poplatku na náš účet.

Objednávkou není doména rezervována a je tedy nadále volná k registraci i u jiných registrátorů!

Domény se registrují ručně v hlavním registru a to pouze v pracovní dny. Registrace je dokončena cca do 24 hodin.

Po dokončení registrace je majitel ještě kontaktován a to ze strany doménového oddělení s upozorněním, že majitel brzy obdrží tzv. validační zprávu přímo od hlavního správce NOMINET. Validační zpráva je zasílána proto, že si tak hlavní registr ověřuje správnost zadaných kontaktních údajů majitele domény.