Apple Mail (El Capitan)


Apple Mail je poštovní program standardně přítomný na počítači Apple s operačním systémem OS X.
 
Pro přidání nového emailového účtu spusťte Předvolby systému a klikněte na Internetové účty. V na konci seznamu dostupných služeb zvolte Přidat jiný účet. 
 
Vyberte položku Poštovní účet. Zadejte Jméno, emailovou adresu, heslo a pokračujte tlačítkem Přihlásit se.
 
Na následující stránce průvodce vyberte typ účtu IMAP a doplňte přístupové údaje dle obrázku
- E-mailová adresa: doména musí být stejná (nebo alias) jako doména použitá pro autentizaci odesílání (viz. nastavení SMTP níže)
 - Uživatel: adresa, která bude používaná pro autentizaci k smtp serveru a přístupu ke schránce
 - Server příchozí pošty: imap.forpsi.com
 - Server odchozí pošty: smtp.forpsi.com
 
Průvodce ukončete kliknutím na tlačítko Přihlásit se a vyberte aplikaci, kterou budete s účtem používat (Mail).
 
Přidání IMAP účtu je dokončené, ještě je potřeba nastavit cestu ke kořenové složce a upravit popis schránky.  Klikněte na tlačítko Pokročilé... a doplňte do pole Předpona cesty INBOX (toto je velmi důležité pro správnou práci s IMAP  složkami)
 

Nyní provedeme kontrolu nastavení účtu (doporučujeme tento krok nepřeskakovat).
 
Spusťte aplikaci Mail  a v menu Mail klikněte na položku Předvolby. V seznamu účtů (1.) vyberte účet (2.)
 
Na kartě Informace o účtu (3.) zkontrolujte zadané údaje.
Provedeme kontrolu nastavení použitého SMTP serveru. Rozbalte nabídku Server odchozí pošty (SMTP) (4) a zvolte položku Upravit seznam SMTP serverů.
 
Na kartě Údaje o účtu a Pokročilé nastavte přesně údaje dle obrázku.
Změňte SSL port na 465 a vypněte volbu Automaticky detekovat a udržovat nastavení účtů.
V Ověření totožnosti použijte Heslo (je důležité vybrat možnost Heslo a ne MD5 Challenge Response, protože tato metoda MD5 Challenge Response přestane být v krátké době popodrována).
 
Vraťte se na nastavení IMAP účtu - na kartě Chování schránek zkontrolujte, jakým způsobem bude nakládáno s odeslanými, nevyžádanými a smazanými zprávami.
 
Na kartě Pokročilé je třeba opět vypnout volbu Automaticky detekovat a udržovat nastavení účtů a změnit SSL port na 995.
- pro zajištění korektní práci s IMAP složkami je nutné používat Předponu cesty IMAP INBOX
 
Tím je kontrola nastavení u konce. Zavřete okno Účty a uložte změny.