Používání a správa kontaktů


Odeslání zprávy z adresáře
Označte kontakt nebo více kontaktů (1.).
 
Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Napsat zprávu (2a).
odeslat zpravu z adresare

Pokud chcete poslat email celé skupině (rozesílací seznam), použijte příslušné tlačítko (2b) bez nutnosti provést výběr kontaktů. 


Zpráva s adresami ve skryté kopii
Posíláte-li zprávu na více adres není většinou žádoucí, aby příjemci navzájem znali své adresy. V tom případě použijte skryté kopie (prakticky jde o jediný vhodný způsob posílání hromadných emailů)

Běžným způsobem začněte psát novou zprávu. Pole pro zadání adres do skrytých kopií zobrazíte kliknutím na stejnojmenný odkaz

Pro přidání všech příjemců skupiny klikněte znovu na odkaz Skrytá kopie (1.) zobrazí se miniadresář

V levém menu vyberte adresář, ve kterém se skupina nachází a zaškrtněte skupinu (2.).

Kontakty s emailovými adresami se do pole Skryté kopie vloží po kliknutí na tlačítko Přidat (3.)

Před odesíláním nezapomeňte zkontrolovat, že počet příjemců není nepřevyšuje 250 (viz. limity smtp serveru)


Vytvoření schůzky
Označte kontakt nebo kontakty, které chcete pozvat na událost.

Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Nová schůzka. Pro akce spojené se skupinou platí stejný postup jako v předchozím případě.
 
Otevře se okno nové události s vyplněnými účastníky, kterým bude odeslána pozvánka. Dále postupujte tak, jak jste zvyklí přidávat události.


Hledání kontaktů
Pro nalezení kontaktu jednoduše zadejte hledaný řetězec do pole Hledat kontakty a stiskněte klávesu Enter (také můžete kliknout na tlačítko Vyhledat).

Pro dohledání kontaktu lze použít i filtrování podle počátečního písmena příjmení nebo zobrazení kontaktů z hvězdičkou.
filtrovani kontaktu

Pro opětovné zobrazení všech kontaktů klikněte na odkaz Vše.


Přesun a kopírování kontaktů do jiného adresáře 
Přejděte do adresáře, ze kterého chcete kontakty kopírovat (přesouvat) (1.)
 
Označte kontakty (2) a tažením myši (za současného držení levého tlačítka) přemístěte ukazatel nad adresář, do kterého chcete vybrané kontakty přesunout (3.). 

Uvolněte tlačítko myši a kontakty budou přesunuté do příslušného adresáře. Pokud budete při tažení myší držet stisknutou klávesu Ctrl, kontakty se budou kopírovat.
Místo tažení myší můžete použít i ikonuSlozky na panelu nástrojů -> rozbalí se seznam dostupných adresářů nebo pravé tlačítko myši.


Sdílení kontaktu
Zobrazovaný kontakt můžete sdílet s příjemcem dvěma způsoby.
- Poslat kontakt emailem - příjemce obdrží email s vizitkou ve formátu VCF (vCard)
- Uložit kontakt - vizitka ve formátu vCard se uloží na disk počítače


Hledání kontaktů
Pro nalezení kontaktu jednoduše zadejte hledaný řetězec do pole Hledat kontakty a stiskněte klávesu Enter (také můžete kliknout na tlačítko Vyhledat).

Pro dohledání kontaktu lze použít i filtrování podle počátečního písmena příjmení nebo zobrazení kontaktů z hvězdičkou.
filtrovani kontaktu
Pro opětovné zobrazení všech kontaktů klikněte na odkaz Vše.