Konfigurace SMTP serveru - kontrola DNS záznamů

Na serveru smtp.forpsi.com se kontroluje jak u domény odesílatele, tak u domény příjemce, zda mají platný alespoň jeden ze záznamů A a MX. Podle MX záznamu server pozná, kam má doručit emaily pro příjemce, případně kam má vrátit chybové hlášení, když se zprávu nepodaří doručit.
  • Doména příjemce musí mít mít platný MX nebo A záznam
Když odešlete zprávu na adresu, pro jejíž doménu se nevrátí alespoň jeden z MX nebo A záznamů, dojde rovnou k odmítnutí zprávy. 
 
  • MS Outlook odešle zprávy na korektní příjemce (pokud je zpráva určena více příjemcům) a vrátí chybové hlášení (doručeno jako nová zpráva) o tom, na které příjemce se zprávu nepodařilo doručit.
  • Thunderbird, Opera Mail - zprávu se nepodaří odeslat, zobrazí se vyskakovací okno s chybou Invalid destination domain. Zpráva je přesunuta do složky Odeslaná pošta, resp. Odeslat. Ve zprávě je nutné opravit zobrazené příjemce nebo je odstranit.
  • Webmail - zobrazí se vyskakovací okno s odpovědí od serveru. Zpráva se neodešle, je třeba opravit adresy příjemců.
Odpověď od serveru:
5.1.1 piWs1j0010jifNx01iWsdh invalid destination domain <petr.novak@domn.tld>
Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: Zkontrolujte a opravte adresu uvedenou v chybovém hlášení - příjemce ve vytvářené zprávě.
 
 Podle DNS záznamů určuje SMTP server, jakému poštovnímu serveru má email předat. Z hlediska SMTP serveru i z hlediska klienta je vhodnější odmítat zprávy s nekorektními příjemci (pro doménu se nevrací platné DNS záznamy) už během smtp spojení, neboť tak budete rychleji informováni o tom, že jste v adrese udělali překlep apod.

 
  • Doména odesílatele musí mít mít platný MX nebo A záznam
 Když nemá doména odesílatele nastavený ani jeden z MX nebo A záznamů, dojde také k odmítnutí zprávy.
 
 Odpověď od serveru:
5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh invalid domain
Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: Ověřte, zda má doména odesílatele nastavený MX nebo A záznam a zda jsou tyto záznamy dostupné (můžete použít např. nástroj dig online na adrese https://mxtoolbox.com/MXLookup.aspx). Pokud se vše zdá být v pořádku, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (pomocí chatu nebo tiketu na portálu support.forpsi.com).
 
 Doména odesílatele nemusí mít nastavený žádný DNS záznam z různých důvodů. Doména může být expirovaná, záznamy nemusí být ještě nastavené, DNS server se záznamy domény může být nedostupný apod. Na takovou zprávu pak není možné odpovědět a není také možné vrátit případné chybové hlášení o nedoručitelnosti zprávy. Proto je vhodnější předat odesílateli okamžitou informaci o tom, že doména odesílatele nemá v pořádku DNS záznamy.
 
 Poznámka: SMTP server rozlišuje adresu účtu, ke kterému se autorizujete (Jméno účtu), a emailovou adresu odesílatele (E-mailová adresa). Pro autorizaci můžete např. použít adresu s doménou hostingu (např. domena.cz) a jako odesílatele adresu s doménovým aliasem (např. domena.eu). Když vytváříte novou zprávu, většinou se adresa odesílatele zobrazuje jako parametr Od (Thunderbird, Webmail ...). V některých klientech je třeba ověřit emailovou adresu odesílatele v nastavení účtu (např. MS Outlook).