Hlavička emailu

Každý email, který vám přijde do schránky, obsahuje kromě zobrazovaného těla také hlavičku. Z té je možné zjistit doplňující informace o emailu jako použité kódování, přes jaké servery byl doručován apod.
 
Návod na zobrazení hlavičky emailu naleznete v článku Zobrazení hlavičky emailu.
 
Zde je přehled základních údajů, které můžete v hlavičce nalézt (postupně od dolní části hlavičky směrem nahoru, nové údaje se přidávají většinou na začátek hlavičky):
 
Content-Transfer-Encoding, Content-Type, MIME-version - údaje o kódování použitém pro zprávu a typu obsahu zprávy
X-Mailer, User-Agent - klient, ze kterého byla zpráva odeslána (webmail, Outlook, Thunderbird apod.)
Date - datum vytvoření zprávy
Message-ID - ID zprávy
Subject - předmět zprávy
From - odesílatel zprávy
To - příjemce zprávy
Reply-To - adresa pro odpověď na zprávu
X-Spam-Status, X-Spam-Flag - pokud obsahují yes, email byl vyhodnocený jako spam
Received (1. výskyt) - údaje o zařízení, odkud byl email odeslán (název a IP, datum a čas odeslání) a název serveru, na který byl email předán
Received (další výskyty) - informace o předávání emailu mezi mailservery
DKIM-Signature - zpráva byla podepsána pomocí DKIM (elektronický podpis emailu)
Delivered-To - schránka, do které byla zpráva doručena (pokud byl email přeposílán, může být v hlavičce těchto parametrů více)
Return-Path - nebo také Envelope Sender - obálková adresa odesílatele, na kterou se vrací např. automatické odpovědi, nebo která se kontroluje oproti blacklistu nebo whitelistu cílové schránky