Jak si na svém webu zobrazím podrobná chybová hlášení?

Standardní cestou, jak si na svém webhostingu povolit zobrazování podrobných chybových hlášení z ASP.NET a IIS, je nastavení zobrazování ve web.config souboru. 
 
<configuration> 
  <system.web>
   <!-- Zobrazení podrobných chyb v ASP.NET -->
   <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
  <system.webServer>
   <!-- Zobrazení podrobných chyb v IIS -->
   <httpErrors errorMode="Detailed" />
  </system.webServer>
</configuration>