Jak si u svého webu nastavím vlastní chybové stránky?

Pokud na svém webu potřebujete zobrazovat svá vlastní chybová hlášení, můžete si jejich zobrazení nastavit ve svém web.config souboru. Nejprve je vždy nutné uvést odmazání implicitního status kódu (remove statusCode řádek) a následně přidat svou vlastní chybu s příslušnou cestou k chybovému souboru (atribut path).
 
<configuration>
  <system.webServer>
    <httpErrors errorMode="Custom">
      <remove statusCode="403" subStatusCode="-1" />
      <remove statusCode="404" subStatusCode="-1" />
      <remove statusCode="500" subStatusCode="-1" />
      <error statusCode="403" path="/403.html" responseMode="ExecuteURL" />
      <error statusCode="404" path="/404.html" responseMode="ExecuteURL" />
      <error statusCode="500" path="/500.html" responseMode="ExecuteURL" />
    </httpErrors> 
  </system.webServer>
</configuration>