Jak si mohu přidat vlastní mime typy?

Z důvodu bezpečnosti je IIS nastaveno tak, aby blokovalo neznámé mime typy. Pokud by bylo nastaveno tak, aby vracelo všechny mime typy, mohli by útočníci získat například soubory typu .config(například podrobné nastavení web.config) nebo .mdb soubory (access databáze). Z tohoto důvodu se tedy většina mime typů blokuje, nicméně zákazník může požadavky na neznámé mime typy povolit, pokud je přidá ve svém web.config souboru.
 
V ukázce demonstrujeme přidání mime typu .woff. 
 
<configuration>
  <system.webServer>
   <staticContent>
    <remove fileExtension=".woff" />
    <mimeMap fileExtension=".woff" mimeType="application/font-woff" />
   </staticContent>
  </system.webServer>
</configuration>