Jak si mohu na svém webhostingu upravit nastavení PHP?

Úprava nastavení PHP na hostingu je možná pomocí souboru .user.ini. Syntaxe u souboru .user.ini je shodná se syntaxí php.ini. Pokud soubor .user.ini na hostingu není, je PHP ve výchozím nastavení , jakmile je však soubor na hosting umístěn, nastavení se už řídí podle něj.
 
Soubor .user.ini se vždy vztahuje na všechny skripty ve svém adresáři a jeho podadresářích.