Inicializace serveru - obnova serveru do původního stavu

Inicializace VPS Classic spočívá v jeho obnovení do původního stavu, v němž se nacházel při vytvoření serveru. 

Systém si udrží zvolené množství zdrojů (v CPU / RAM / HDD), které měl server nastavené v momentu inicializace, ne však v momentu vytvoření VPS Classic serveru (pokud došlo k navýšení varianty). 
Veřejná IP adresa serveru zůstane také stejná. Pokud byly instalovány Plesk licence, bude třeba je instalovat znovu.
Lze také vybrat jinou než původní zvolenou šablonu v rámci operačního systému.

POZOR: připomínáme vám, že "INICIALIZACE" je nevratná a veškerá data uložená na serveru budou po jejím provedení trvale ztracena.

Pro provedení inicializace serveru přejděte v zákaznické administraci -> Servery a VPS -> ID objednávky serveru -> Správa serveru -> Inicializace serveru:V kroku inicializace můžete ponechat stávající šablonu či zvolit jinou v rámci stejného operačního systému.
Jako při objednávce služby VPS Classic, nastavujete nové heslo pro "root" či "administrator" uživatele: Po vyplnění formuláře bude inicializace (nová instalace) dokončena během několika minut. Stav můžete ověřit v detailu služby VPS Classic. 

Pokud se vám tedy stane, že například zapomenete nastavené heslo po nové instalaci, provedete chybnou konfiguraci v OS, která nejde vyřešit pomocí zotavovací konzole nebo chcete vyzkoušet jinou šablonu, můžete zvolit tuto inicializaci serveru.