Přesměrování domény pomocí skriptu či konfiguračních souborů

Pokud potřebujete přesměrovat doménu na jinou URL adresu, je z hlediska SEO  dobré, provádět přesměrování nejlépe formou hlavičky 301 permanent redirect. Díky tomu je pak takové přesměrování správně interpretováno internetovým vyhledávačem (Google, Seznam, Bing ...), který poté nepovažuje takové přesměrování za duplicitní obsah.

SEO - zkratka pro Search Engine Optimized. Jde o soubor technik, používaných při tvorbě webu za účelem zlepšení jeho výsledků v pozicích vyhledávání.

Duplicitní obsah - je to takový obsah, který se vyskytuje ve stejné formě na více doménách. Vyhledávače takový stav penalizují a považují jej za kopírování obsahu z jiného webu.

Přesměrování domény na jinou URL adresu je možné provést několika způsoby:

  1. pomocí metatagu
  2. souborem .htaccess (Linuxový server)
  3. souborem web.config (Windows server)
  4. pomocí PHP skriptu

Přesměrování domény pomocí metatagu.

<meta http-equiv="refresh" content="0; url='http://www.cilovadomena.cz/'" />

Tento metatag používá atribut "content", který nastavuje čas provedení na 0 vteřin. Přesměrování se tedy provádí okamžitě. Pokud chcete přesměrování zdržet, je možné nastavit libovolné číslo prodlevy, které je udáváno v sekundách. Dále je v atributu uvedena cílová URL, na kterou se má doména přesměrovat. Tento metatag vložte do hlavičky <head> </head> v souboru index.php (.htm, .html ...)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="refresh" content="0; url='http://www.cilovadomena.cz/'" />
    <title>Přesměrování stránky</title>
</head>
<body>


Přesměrování domény pomocí .htaccess souboru (Linuxové servery)

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domena1.cz$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domena1.cz$
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domena2.cz/$1 [R=301,L]
Toto pravidlo provádí přesměrování všech požadavků na doméně 1 na ekvivalentní adresu na doméně 2 s HTTP kódem 301 (permanent redirect).


Přesměrování domény pomocí web.config souboru (Windows servery)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="Redirect z Domena1 na Domena2">
          <match url=".*" />
          <conditions>
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^domena1$" />
          </conditions>
          <action type="Redirect" url="https://domena2/{R:0}" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>
Tento konfigurační soubor používá modul URL Rewrite k provedení přesměrování. Pokud se uživatel připojí k “doméně 1”, bude automaticky přesměrován na “doménu 2”.

Přesměrování domény pomocí PHP skriptu

<?php
header("Location: http://www.domena2.cz");
exit();
?>
Tento PHP kód umístěte do souboru index.php v kořenovém adresáři webu. Pro hlavní web je to složka www, pro subdoménu je to pak složka subdoms/jmeno_subdomeny. Skript poté bude všechny požadavky na doméně 1 přesměrovávat na doménu 2.

Pokud nemáte možnost provést žádný z výše uvedených postupů, např. z důvodu, že k doméně nevlastníte žádný webhosting, je možné provést přesměrování domény pomocí služby Redirect. Více informací najdete zde: Redirect - služba přesměrování domény