Uživatelsky definované chybové stránky - Linux

Nastavení vlastního vzhledu je možné provést u těchto chybových stránek:

403 - přístup odmítnut (forbidden)
404 - stránka nenalezena (not found)

Vlastní chybovou stránku je nejprve nutné vytvořit. Vytvořit ji můžete jako textový dokument (napřiklad php, htm, txt) či obrázek (například png, jpg). Vytvořené chybové stránky je nutné nahrát na Vaše FTP. Typ zdrojového souboru chybové stránky a jeho cesta je následně upřesněna při definování stránky pomocí souboru .htaccess.

Vlastní chybovou stránku definujeme přidáním či úpravou souboru ".htaccess" na Vašem FTP. Soubor bude umístěn v hlavním (root) adresáři. Konkrétně v adresáři /www/.


Soubor vytvoříte jako textový dokument a pojmenujete jej ".htaccess" (důležité je nezapomenout v názvu tečku, která je na začátku) a do souboru následně vložíte kód, který je uveden níže. Případně pokud je soubor na Vašem FTP již vytvořený, tak jej upavíte a před již využívaný obsah vložíte kód, který je uveden níže. Soubor je možné upravovat v jakémkoliv textovém editoru.

Chybové stránky definujeme tímto kódem:

ErrorDocument 403 / 
ErrorDocument 404 /
Kdy za lomítko zadáme cestu k souboru a jeho přesný název.

Jako praktickou ukázku použijeme tento kód:

ErrorDocument 403 /403.png 
ErrorDocument 404 /test/404.php

Tento kód zajišťuje, že při zobrazení chybové stránky 403 je zobrazen obrázek z Vašeho FTP s názvem 403.png umístěný v adresáři /www/ a zároveň při zobrazení chyby 404 je zobrazen php soubor s názvem 404.php, který je umístěn v podadresáři /www/test/.

Pro definování chybových stránek na webhostingových serverech s operačním systémem Windows použijte tento návod.

Při využívání CMS systémů (například Wordpress) je tyto chybové stránky obvykle možné upravit přímo v administraci nainstalovaného CMS systému.