Úprava události

Kliknete-li v libovolném přehledu na událost levým tlačítkem myši, zobrazí se náhledové okno se všemi podrobnostmi této události (1.)

Náhledové okno obsahuje v pravém rohu ikony nejpoužívanějších funkcí.

Klikněte na ikonu.


Přesun a kopírování události do jiného kalendáře
Pokud máte vytvořeno více kalendářů, můžete změnit její umístění několika způsoby. 

1. Přetažení události myší
V libovolném pohledu přetáhněte vybranou událost nad kalendář v levém menu. 
Tip: Budete-li při tažení myší držet stisknutou klávesu Ctrl, událost se zkopíruje.

Přesunout událost do jiného kalendáře lze také z kontextové nabídky zobrazené po kliknutí na událost pravým tlačítkem myši

2. Změna kalendáře při úpravě události
V okně úprav zvolte kartu Další možnosti a ze seznamu vyberte kalendář, do kterého má být událost přesunuta


Úpravy a mazání opakovaných událostí
U opakovaných událostí se při použití tlačítka Smazat nebo Upravit zobrazí okno s dotazem na upřesnění událostí, kterých se bude akce týkat.
uprava opakovane udalosti